คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานกำกับติดตามประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. เดือนมกราคม 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 9.92 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 สวล. เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 HLO เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA เดือนมกราคม 67 V2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 KMLO เดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 แผนปฏิบัติการ เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนธันวาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.4 แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.2 สิ่งแวดล้อม เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.3 HL เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2 KMLO เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.67 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.5 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย