คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานกำกับติดตามประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. เดือนพฤษภาคม 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 plan เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 LO เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 สส. เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 14.56 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 สวล. เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 9.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 HLO เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 TIA เดือนพ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนเมษายน 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 สส. ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 12.55 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 สวล. ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 8.77 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 HLO ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 KMLO ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 plan ประจำเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. เดือนมีนาคม 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.2 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 11.41 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 15.39 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 ประจำเดือนมี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf V2
ขนาดไฟล์ 12.88 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 12.82 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 สิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 7.82 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 HL เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 แผน เดือนกุมภาพันธ์ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. เดือนมกราคม 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 9.92 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 สวล. เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 HLO เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA เดือนมกราคม 67 V2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 ITA เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 KMLO เดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 แผนปฏิบัติการ เดือนมกราคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนธันวาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.4 แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.2 สิ่งแวดล้อม เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.3 HL เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2 KMLO เดือนธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.67 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.2 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 1.3 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.1 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.2 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.5 เดือนพ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย