คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง”/งบประมาณปี 2563

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2563
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2563
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2563
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2563
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2563
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2563
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2563
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ต. 2562
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง”/งบประมาณปี 2562

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานงบการเงินประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2562
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2562
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2562
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2561
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย “งบทดลอง”/งบประมาณปี 2561

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2561
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2561
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2561
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2561
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2561
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย “เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพัน 2562
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย