คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อำนวยการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.595-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เบิกเท็จเข็ดอีกนาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการพลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้บริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเคารพกฎจราจร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Service mind.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย