คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อำนวยการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.595-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เบิกเท็จเข็ดอีกนาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 515 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการพลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้บริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเคารพกฎจราจร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 2318 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Service mind.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย