คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เรียน สตง.อุดรธานี)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ี .pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.17 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนฯ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย