คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เมย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพ64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ธค63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตค 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย18092563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย_63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย-15-กค-63-หมุน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย18062563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย-15052563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc01676420200316132652.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc01677520200316141008.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย-15012563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc00697820191218140850.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ต.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย