คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการเบิกจ่าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GSMIS ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
รายงานติดตามการเบิกจ่าย กย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย 15 สค 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน รบจ เดือน กค 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน รบจ เดือน มิย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจเดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน กพ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. ม.ค. 2566 (ณ 31 ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ พย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย-พย-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย-ตค-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายการเบิกจ่าย พ.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ต.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ก.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ส.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ก.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย มิ.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย พ.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย มี.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ก.พ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ม.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ธ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย พ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการเบิกจ่าย ต.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ก.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เมย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพ64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ธค63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตค 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย18092563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย_63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย-15-กค-63-หมุน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย18062563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย-15052563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc01676420200316132652.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc01677520200316141008.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลเบิกจ่าย-15012563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย