คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ DOCUMENT FORM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบฟอร์มสรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ณ 14 ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
หนังสือขอย้าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอโอน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเกียรติบัตร.pptx
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างซองจดหมายมีครุฑ ปริ้นใส่ A 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างไม่มีครุฑหน้าซอง ปริ้นซองไม่ขยาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง ซองจดหมาย (เล็ก)สสจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบฟอร์มขอโอนข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างหนังสือราชการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มคำสั่งศอ.8.64.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มหนังสือภายนอกศอ.8 (64).docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8.64(1).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บันทึกข้อความ – กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย