คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | COVID-19

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM COVID-19

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่น ห่างเชื้อ เพื่อชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การป้องกันโรค COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดเชื้อ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแพร่กระจายและการทำลายเชื้อโคโรน่าไวรัส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
D.I.Y-สูตรเจลล้างมือทำเองที่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 1117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย