คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | COVID-19

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM COVID-19

สร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่น ห่างเชื้อ เพื่อชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การป้องกันโรค COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดเชื้อ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแพร่กระจายและการทำลายเชื้อโคโรน่าไวรัส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
D.I.Y-สูตรเจลล้างมือทำเองที่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย