คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด และ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2DA5606A1958D1ECD4B11026D8F843E6E2790686_ประกาศเชิญชวน (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
616E39B015ED836D6B61CCC436FFB19867219C3C_เอกสารประกวดราคา (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
B406FAE907DBB384AAB18E084DBFE57A94009D1F_ร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7E65BC4E3E51AC0D772681B5EC93FA297E9B7416_ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-12.pdf
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน 1 ตู้ และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-11.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-10.pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-9.pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาจ้างทำถนน คสล. รวมรางระบายน้ำ 1 ข้างรวมไหล่ทาง และโรงจอดรถ จำนวน 1 โครงการ และ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
8. ประกาศเชิญชวน-8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. เอกสารประกวดราคา-8.pdf
ขนาดไฟล์ 9.50 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน 1 ตู้ และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน-7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา-7.pdf
ขนาดไฟล์ 5.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) จำนวน 1 ชุด และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน-6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา-6.pdf
ขนาดไฟล์ 5.90 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำถนน คสล. รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-ก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-ก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 8.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา-5.pdf
ขนาดไฟล์ 8.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม จำนวน 1 ชุด และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร่างประกาศเชิญชวน-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคา-4.pdf
ขนาดไฟล์ 5.48 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย