คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kW พร้อมติดตั้ง และอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf
ขนาดไฟล์ 8.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปลี่ยนแปลงและประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 km พร้อมติดตั้ง และอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kW พร้อมติดตั้ง และอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf
ขนาดไฟล์ 8.37 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kW พร้อมติดตั้ง และอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2))

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ (ค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้.pdf
ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีซล ขนาด 200 kW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.41 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด ๒๐๐ KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.16 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนฯ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR)) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเชิญชวน (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกสำหรับปรับพื้นที่เพื่อจอดรถ เป็นเงิน 70,000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง.zip
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย