คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 9.49 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเชิญชวนซื้อชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวนชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.56 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวนชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.42 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด และ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2DA5606A1958D1ECD4B11026D8F843E6E2790686_ประกาศเชิญชวน (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
616E39B015ED836D6B61CCC436FFB19867219C3C_เอกสารประกวดราคา (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด และ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
B406FAE907DBB384AAB18E084DBFE57A94009D1F_ร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7E65BC4E3E51AC0D772681B5EC93FA297E9B7416_ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-12.pdf
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน 1 ตู้ และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-11.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-10.pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน-9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา-9.pdf
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาจ้างทำถนน คสล. รวมรางระบายน้ำ 1 ข้างรวมไหล่ทาง และโรงจอดรถ จำนวน 1 โครงการ และ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
8. ประกาศเชิญชวน-8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. เอกสารประกวดราคา-8.pdf
ขนาดไฟล์ 9.50 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย