คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.41 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด ๒๐๐ KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ร่าง) ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 KW พร้อมอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนฯ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR)) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเชิญชวน (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกสำหรับปรับพื้นที่เพื่อจอดรถ เป็นเงิน 70,000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารห้องพักพยาบาล 24 ห้อง.zip
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ.zip
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนงานฝึกอบรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 640 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุด Backdrop รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้าง Healthy Family จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุด Backdrop รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้าง Healthy Family จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 44000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 40800 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 40800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย