คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะฯไตรมาสที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเชิญชวน ซื้อชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศเชิญชวน (ภาคสนาม) ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา (ภาคสนาม ครั้งที่ 2) เลขที่ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอบเขตของงาน (ภาคสนาม ครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 9.41 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน (4 มี.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา (4 มี.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 9.46 MB
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 9.49 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเชิญชวนซื้อชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวนชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.56 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือชุดทดสอบอย่างง่ายภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเชิญชวนชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือผลิตชุดทดสอบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.42 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด และ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2DA5606A1958D1ECD4B11026D8F843E6E2790686_ประกาศเชิญชวน (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
616E39B015ED836D6B61CCC436FFB19867219C3C_เอกสารประกวดราคา (19-26 ก.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย