คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แบบ ปค5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงาน SOP รอบ 6 เดือหลัง ปี 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 28.70 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-(ปค4)-รอบ-12-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม-ปค5-รอบ-6-เดือนแรก-ปี-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายในปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน-ศูนย์อนามัยที่-8-อุดรธานี-ปี-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานติดตามปค5-รอบ-12-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กระบวนการ-กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย