คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 1.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รวม 5เดือนหลัง_วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ v3.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รวม 5เดือนหลัง_วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ v2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.44 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลัง_วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.43 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลัง_วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชีวัด 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก ตัวชี้วัด 1.1. วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก ตัวชี้วัด 1.1. รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย