คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการปรับแผนงาน/โครงการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. แบบฟอร์มขอปรับแผนงาน/โครงการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับแผน 1
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับแผน 2
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แผนการใช้วัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ผังขั้นตอนการบริหารแผน (Flow Chart)
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ประชุมประจำเดือน 20 พ.ค. 2563 การปรับแผน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-ปีงบประมาณ-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.70 MB
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (Flow Chart)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังขั้นตอนการบริหารแผน-Flow-chart-ไฟล์สแกน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8-1.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือภายใน

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8-1.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่งศอ.8.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประช.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย