คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5 เดือนหลัง_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5เดือนแรก_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานวัยท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5เดือนหลัง_ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนวัยทำงานpdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. 5เดือนแรก_ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
SOP_4 กระบวนงาน Healthy canteen.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_3 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_2 เมนูชูสุขภาพ ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_1 ตัวชี้ัวัด 1.3 วัยทำงาน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย