คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์สถานการณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.4 final.pdf
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ล่าสุด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 เดือนแรก 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 เดือนแรก 3.2 SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย