คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนกรกฎาคม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 2.4 แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.1 แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 20.67 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 33.51 MB
ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.3 วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.26 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.4 สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.78 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.5 สิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 14.27 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค. 66 ตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 2.2 KMLO.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือน ก.ค. 66 ตัวชี้วัด 2.3 เบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนมิถุนายน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.1. แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 31.86 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.3 วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.4 สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.5 อวล..pdf
ขนาดไฟล์ 11.43 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.2 KMLO.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.3 เบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนมิ.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.4 แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค.66 ตัวชี้วัด 1.1 แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค.66 ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 16.45 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.3 วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.4 วัยสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.13 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค. 66 ตัวชี้วัด 1.5 สิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 9.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค.66 ตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค. 66 ตัวชี้วัด 2.2 KMLO.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค.66 ตัวชี้วัด 2.3 การเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือน พ.ค.66 ตัวชี้วัด 2.4 งานแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนเมษายน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย 66 ตัวชี้วัด 2.4 แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.1 แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 29.73 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.3 วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.53 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.4 วัยสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 1.5 สวล..pdf
ขนาดไฟล์ 8.87 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.2 KMLO.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตาม เดือนเม.ย. 66 ตัวชี้วัด 2.3 เบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนมีนาคม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตชว.1.1 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.56 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.2 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 27.73 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.3 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.4 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.5 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 9.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว 2.1 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว 2.4 รายงานกำกับติดตาม เดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดเดือนกุมภาพันธ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตัวชี้วัด 1.1 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 10.27 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 26.26 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4 รายงานกำกับติดตามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 รายงานกำกับติดตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนภุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.32 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3 รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 รายงานกำกับติดตามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือนมกราคม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตัวชี้วัด 1.1 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 10.64 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือนธันวาคม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตัวชี้วัด 1.1 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.98 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1 รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3 รายงานกำกับติดตามประจำเดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือนธ.ค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือนพฤศจิกายน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตัวชี้วัด 1.1 รายกำกับติดตามเดือนพ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 10.17 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3 รายงานกำกับตัวชี้วัดเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 รายงานกำกับติดตามเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย