คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อินโฟกราฟิก (COVID-19)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พาผู้สูงอายุรับวัคซีน เข็มกระตุ้นก่อนสงกรานต์

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สูงอายุ ด่วนปรับใช้65 1.jpg
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พาผู้สูงอายุรับวัคซีน เข็มกระตุ้นก่อนสงกรานต์ และลูกหลานควรดแลตนเอง ตามหลัก Universal Prevention ให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สูงอายุ ด่วนปรับใช้65.jpg
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันล้างมือโลก

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วันล้างมือโลก
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อย่าประมาท !!!! สวมหน้ากากอนามัย Covid -19 ยังอยู่รอบตัวเรา ด้วยความปรารถนาดี จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อย่าประมาท สวมหน้ากากอนามัย Covid -19 ยังอยู่รอบตัวเรา ด้วยความปรารถนาดี จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.jpg
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันล้างมือโลก

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วันล้างมือโลก.jpg
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อย่าใส่ FACE SHIELD อย่างเดียว แทนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

อินโฟกราฟิก (COVID-19)

อยู่บ้านป้องกัน Covid-19 เก็บกวาดบ้านป้องกันยุงลาย

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อยู่บ้านป้องกัน Covid-19 เก็บกวาดบ้านป้องกันยุงลาย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อยู่บ้านป้องกัน Covid-19 เก็บกวาดบ้านป้องกันยุงลาย

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อยู่บ้านป้องกัน Covid-19 เก็บกวาดบ้านป้องกันยุงลาย
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้านเสริมสวย ปลอดภัยห่างไกล Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร้านเสริมสวย ปลอดภัยห่างไกล Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เข้าห้องน้ำสาธารณะ ก่อนกดชักโครกควรปิดฝาทุกครั้ง

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เข้าห้องน้ำสาธารณะ ก่อนกดชักโครกควรปิดฝาทุกครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปฏิบัติตัวของพนกงานห้างสรรพสิ้นค้า ในยุค Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฏิบัติตัวของพนกงานห้างสรรพสิ้นค้า ในยุค Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อปฏิบัติของพนักงาน Delivery ลดความเสี่ยง เลี่ยง Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อปฏิบัติของพนักงาน Delivery ลดความเสี่ยง เลี่ยง Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย