คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566 (รอบ 9 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพระสงฆ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565 (รอบ 12 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565 (รอบ 9 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
พัสดุ60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ วิธีการงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564 (รอบ 12 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564 (รอบ 9 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร.1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 6.43 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กระทรว.pdf
ขนาดไฟล์ 8.70 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม-สขร.1-มาตรา-9-8.2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 9 เดือน)/ เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แนวทางการยืมทรัพย์สิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการงานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 4420 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการย้ายข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการยืมคุรุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการรับข้อร้องเรียน-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน-1.docx
ขนาดไฟล์ 10.14 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563 (รอบ 9 เดือน)/ คู่มือ-คำสั่ง

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
คำสั่งที่-50-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-53-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-54-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-55-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-58-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-59-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-60-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-61-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-62-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-63-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-65-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-70-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-71-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-77-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-78-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-88-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-89-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-92-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-93-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-96-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข-2-คู่มือ-คำสั่ง-SOP-รอบ-9-เดือน.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย