คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำBackdrop และ Roll up รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำBackdrop และ Roll up รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔) /วงเงินต่ำกว่า ๕ พันบาท

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔) วงเงินต่ำกว่า ๕ พันบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) /วงเงินต่ำกว่า ๕ พันบาท

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓).pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
82D0~1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๖เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ (2-3-64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบและผลิต Tentcard ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบและผลิต Tentcard ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจน้ำและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจน้ำและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย