คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปลั๊ก

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปลั๊ก

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปลั๊ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบปั้มน้ำ

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบปั้มน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่ข้อมูลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตาม ม.66 และสาระสำคัญในสัญญา ตาม ม.98 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0405.2/ว22 ลว. 5 ก.พ. 62

ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนเทรนเนอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะฯ (ตู้คอนเทรนเนอร์ฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านเเบบตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
71F0~1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
226C~1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำสมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ 2564
73BF~1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๖ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
6.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดสกลนคร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดหนองบัวลำภู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดนครพนม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดบึงกาฬ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดหนองคาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศผู้ชนะ จ้างเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย