คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ”ก้าวท้าใจ Season ๕” แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุด-30-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บแบบสอบถาม พร้อมบันทึก จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บแบบสอบถา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน ๒๖.๑๑๗ ลิตรๆ ละ ๓๒.๕๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๘๕๐ บาท ทะเบียน ๘ กล ๘๖๐๑ อุดรธานี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน ๖๘.๒๐๒ ลิตรๆ ละ ๓๒.๕๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๒,๒๒๐.๐๐ บาท ทะเบียน นข ๘๙๔๖ อุดรธานี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งน้ำตัวอย่าง (๒ ครั้ง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ15-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมยูเอชทีรสจืดแบบกล่อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฯ3-5-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำบัตรสมาชิกและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
25-04-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน ๕๒.๑๖ ลิตรๆ ละ ๓๓.๕๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๐.๐๐ บาท ทะเบียน กษ ๖๑๙๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมัน-25-4-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย