คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
infoถอดบทเรียนคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ถอดบทเรียนการดำเ.pptx
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม.pptx
ขนาดไฟล์ 67.70 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปเล่มหน่วยงานคุณธรรม66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กอดบทเรียนคุณธรรม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.54 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล ประจำปี 2566 ระดับหน่วยงาน(2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 _ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนน IIT EITรอบ5เดือนแรกปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ITA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 เดือนแรก รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 2.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลhappinometer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนนITAรอบ2.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย