คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การแก้ไขปัญหาทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะทำงานจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่4-65 18.4.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่3-65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวันที่ 23 ธ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กิจกรรมประกวดบุคคลต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กิจกรรมเชิดชูบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กิจกรรมปันน้ำใจไทศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้/ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผังงาน (Flowchart) การจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8 ปี 2565 (18-02-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
โครงการป้องกันทุจริยและคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมย์กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ประกาศต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุกคามทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด.rar
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.rar
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต.rar
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมย์ กรมอนามัยฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 65 รอบ5เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย