คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การแก้ไขปัญหาทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

องค์กรคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รูปเล่มหน่วยงานคุณธรรม66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลhappinometer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล ประจำปี 2566 ระดับหน่วยงาน(2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 _ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนนITAรอบ2.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนน IIT EITรอบ5เดือนแรกปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กอดบทเรียนคุณธรรม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.54 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
infoถอดบทเรียนคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชมรมจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดตั้งชมรมจริยธรรมศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การใช้ทรัพย์สินราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาติเพื่อยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
481รายงานการใช้ทรัพย์สินก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้ทรัพย์สินมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศมาตรการใช้ทรัพย์สิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้ทรัพย์สินเดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายไม่รับของขวัญ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่8.30 มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่7พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมมี.ค.ครั้งที่5.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่4.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่4-65 18.4.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่3-65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวันที่ 23 ธ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจร.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กิจกรรมประกวดบุคคลต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กิจกรรมเชิดชูบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กิจกรรมปันน้ำใจไทศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้/ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รูปเล่มคู่มือจัดการข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.38 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flowกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังงาน (Flowchart) การจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8 ปี 2565 (18-02-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการป้องกันทุจริยและคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมย์กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ประกาศต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุกคามทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด.rar
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.rar
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต.rar
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมย์ กรมอนามัยฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย