คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายละเอียดงบการเงิน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายละเอียดประกอบงบการเงิน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.92 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.33 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7.63 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.54 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.49 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดงบการเงิน พค64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.92 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน เมย 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.45 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กพ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.53 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.58 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ธค 63.pdf
ขนาดไฟล์ 6.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พย 63.rar
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตค63.rar
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย