คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายละเอียดงบการเงิน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานประจำเดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินเดือน มีค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินเดือน กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินเดือน มค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน ธ.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน เดือน พ.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน เดือน ต.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานงบการเงินเดือน กย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน สค 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินประจำเดือน กค 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงิน มิย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประจำเดือน พค 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือน เมย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินเดือน กพ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินเดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 10.87 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินพย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS เดือน ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 10.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบการเงินจากระบบ DFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.38 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
งบการเงินประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.97 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กรกฏาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.15 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.53 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.92 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.33 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7.63 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารรายละเอียดงบการเงินปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.54 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.49 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดงบการเงิน พค64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.92 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน เมย 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.45 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบงบการเงิน กพ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.53 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.58 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ธค 63.pdf
ขนาดไฟล์ 6.14 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พย 63.rar
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตค63.rar
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย