คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

5. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระดับ 4-5 ตัวชี้วัด 2.4-แก้ไขไฟล์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานประชุมกำกับติดตามแผนปฏิบัติ ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานประชุมชี้แจงแผนฯ ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
1. โครงการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโต (อนุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการวัยเรียนวัยรุ่น(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 9.72 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการวัยรุ่น ปี66 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 8.22 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการ กพด.(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 11.75 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงกพด.66ฉบับเซนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 8.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 6.17 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. โครงการพระราชดำริวัยทำงาน (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 8.81 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. โครง LTC (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. โครงชะรอ ชรา(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.โครงพระสงฆ์ (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขา.pdf
ขนาดไฟล์ 5.93 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.64 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. โครง กพว (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.โครงการ HL อนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.57 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. โครงการ HRD ปี2566(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 4.41 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.โครงการ ตรก. (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 6.83 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. โครงการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. โครงการGCH 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.17 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.69 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับโครงการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 47 รายการ
เดือน ก.ค.66-โครงการ LTC ปรับครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ก.ค.66-โครงการ HRD ปรับครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ก.ค.66-โครงการ HL ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ก.ค.66-โครง ตรก ปี66 ปรับครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มิ.ย.66-โครง กพด. 2566 ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.23 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มิ.ย.66-โครงการพัฒนางานวิชาการส่งเสริ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66 ปรับโครง HRD ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66-โครงวัยรุ่นการ ปรับครั้งที่3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66-โครงการวัยเรียนวัยรุ่น ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66-โครงการพัฒนาศักยภาพครูอนามัย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66-โครงการ HL ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พ.ค.66-โครง HRD ปรับครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงส่งเสริมการเจริญเติบโต ปรับครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 3.62 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงชะลอชรา ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงการวัยรุ่น ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงการ LTC ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครงการ GCH ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66-โครง กพด.สิ่งแวดล้อม ปรับครั้งท.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.66- โครงยกระดับระบบการจัด สุขาภิบา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย. 66-โครงพื้นที่เฉพาะ ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค. 66-โครงการ ตรก. (อนุมัติ) 1ปรับครั้งท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดิอน มี.ค.66-โครงบริหารจัดการศูนย์ฯ ปรับครั.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงยกระดับระบบการจัด สุขาภิบา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.43 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 3.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงการส่งเสริมการเกิดและเจริ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.03 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงการวัยเรียน 66 ปรับ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงการพระราชดำริวัยทำงาน ปรับ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครงการ HRD ปี2566 ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.66-โครง GCH ปรับครั้งที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค. 66-โครงการวัยเรียน 66 ปรับ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค. 66-โครงการ ตรก. (อนุมัติ) ปรับครั้งท.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค. 66-โครงการ LTC ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค. 66 -โครงชะลอชรา ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ก.พ.66-โครง ตรก. ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.พ. 66-โครงแม่และเด็ก ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 6.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ม.ค. 66-โครงการ ตรก. ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ม.ค.66-โครงการ HRD ปี2566 ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ม.ค.66-โครง กพว ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ธ.ค. ปรับโครงยกระดับสุขาภิบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.-โครงการยกระดับระบบการจัดการสุขา .pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.- โครงพระสงฆ์ ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค. 65 - โครงการ LTC ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค. 65 - โครง GCH 65 ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย. 65-ปรับโครงการส่งเสริมการเกิดและเจริผย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย. 65- ปรับโครงการ HRD ปี2566 ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย