คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลิปเสียง (COVID-19)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คลิปเสียง (COVID-19)

คลิปเสียง (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไร ห่างไกลโควิด-19
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน อย่างไร....ห่างไกลโควิด-19
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำแนะนำสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแลเด็ก ต่ำกว่า 5 ขวบ เพื่อป้องกันโควิด-19
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไปทำงานอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อปฏิบัติตัวเมื่อต้องแยกกักตัว กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย