คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อนามัยวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อนามัยวัยรุ่น

สาระสำคัญและสิทธิของลูกจ้างวัยรุ่นที่จะได้ในสถานประกอบการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์อนามัยวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่น ห่างเชื้อ เพื่อชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกำหนดหรือรัฐกำหนด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงาน YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้คำปรึกษากับปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย