คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อนามัยวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อนามัยวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
สาระสำคัญและสิทธิของลูกจ้างวัยรุ่นที่จะได้ในสถานประกอบการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์อนามัยวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่น ห่างเชื้อ เพื่อชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกำหนดหรือรัฐกำหนด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงาน YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้คำปรึกษากับปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย