คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
focus group full.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 13913 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการเขียนบทคัดย่อ ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 171781 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการทำสื่อเบื้องต้นและประเมินสื่อเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปบทเรียนการพัฒนาฐานคิด ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 7761 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปทักษะการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม OSOF VI.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกระบวนการในการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาสมรรถนะผู้นำ (OSOF VI) หัวข้อ การสร้างนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทักษะการสื่อสารเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทักษะการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มืออัพโหลด DM-KM.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้งานระบบการเก็บข้อมูลบนก้อนเฆม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย