คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

หลักการทำสื่อเบื้องต้นและประเมินสื่อเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปบทเรียนการพัฒนาฐานคิด ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปทักษะการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม OSOF VI.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกระบวนการในการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาสมรรถนะผู้นำ (OSOF VI) หัวข้อ การสร้างนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทักษะการสื่อสารเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทักษะการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มืออัพโหลด DM-KM.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้งานระบบการเก็บข้อมูลบนก้อนเฆม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย