คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานตัวชี้วัด 2.2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง ตชว. 2.2 วิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัด 2.2 วิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียน up.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP มาตรฐานการพัฒนาทักษะบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย