คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มแผน IDP รอบ 5 เดือนหลัง .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PMQA4.0_Mannual_66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รอบ 5 เดือนแรก ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างหลักสูตรพัฒนาทักษะและ.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 การรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการฝึกอบรม/ลาศึกษาต่อ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คู่มือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและลาศึกษา up.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรียนผอ. ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรียนอธิบดี ใบแสดงความจำนงขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการไปศึกษา-ฝึกอบรม-ดูงาน ณ ต่างประเทศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการเข้าสมัครอบรมในระบบ INTRANET ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการขออนุมัติไปราชการในระบบ INTRANET ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร .pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร E-learning.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย