คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มแผน IDP รอบ 5 เดือนหลัง .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PMQA4.0_Mannual_66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รอบ 5 เดือนแรก ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างหลักสูตรพัฒนาทักษะและ.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 การรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการฝึกอบรม/ลาศึกษาต่อ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คู่มือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและลาศึกษา up.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรียนผอ. ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรียนอธิบดี ใบแสดงความจำนงขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการไปศึกษา-ฝึกอบรม-ดูงาน ณ ต่างประเทศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการเข้าสมัครอบรมในระบบ INTRANET ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการขออนุมัติไปราชการในระบบ INTRANET ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร .pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร E-learning.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย