คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด 2.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
2.รายงานการประชุมครั้งที่8.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่7.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปเล่มคู่มือจัดการข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.38 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flowกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่6.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5เดือนหลัง แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.วิเคราะห์ ITA รอบ 5 เดือนหลัง67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 1 แบบOIT รอบ 5 เดือนแรก(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่4.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานการประชุมครั้งที่2.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.วิเคราะห์ ITA รอบ 5 เดือนแรก2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานด้านการเงิน CFO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.คำส่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย