คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5เดือนหลัง วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5เดือนแรก_วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแม่และเด็กตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.1 แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย