คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. Flow chart งานการเงิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-การเงิน-พี่ซัน.xls
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. Flow chart งานพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
flow-chart-งานพัสดุแบบใหม่.xlsb.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. Flow chart การบริหารแผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังขั้นตอนการบริหารแผน-Flow-chart-ไฟล์สแกน-1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. Flow chart การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. Flow chart การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-การตรวจสอบพัสดุประจำปี (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. Flow chart กระบวนการทำงานวัยเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-การตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. Flow chart งานสารบรรณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โฟร์งาน-สารบรรณรับ-ส่งออกเลขอนุมัติออกเล08.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. Flow chart งานอนามัยผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังกระบวนการทำงานกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. Flow chart งานอนามัยวัยทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-ศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. Flow chart การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

11. Flow chart การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12. Flow chart การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย