คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. Flow chart งานการเงิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-การเงิน-พี่ซัน.xls
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flow chart งานพัสดุแบบใหม่.xlsb.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sop พัสดุ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOPเฉพาะเจาะจงศอ.8.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
work flowการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flow chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flow chart จัดซื้อจัดจ้าง e-biding.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. Flow chart การบริหารแผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังขั้นตอนการบริหารแผน-Flow-chart-ไฟล์สแกน-1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. Flow chart การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. Flow chart การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-การตรวจสอบพัสดุประจำปี (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. Flow chart กระบวนการทำงานวัยเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-การตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. Flow chart งานสารบรรณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โฟร์งาน-สารบรรณรับ-ส่งออกเลขอนุมัติออกเล08.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. Flow chart งานอนามัยผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังกระบวนการทำงานกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. Flow chart งานอนามัยวัยทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart-กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-ศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. Flow chart การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow-เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

11. Flow chart การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12. Flow chart การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย