คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-สูงอายุ-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-วัยทำงาน-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-วัยเรียนวัยรุ่น-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-รวม-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-พัสดุ-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-การพัฒนาบุคลากร-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค5-การเงิน-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค4-30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนงานการจัดอบรม-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-และปค5-ของการจัดอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-และปค5-ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 493 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการเงินและการส่งเงิน-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-และปค5-ของการเงินและการส่งเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ-ปค5.pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ-ปค4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค5-รอบ6เดือนแรก30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค5(รอบ-6-เดือนหลัง-ปี2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค5(พัสดุ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค5(พัฒนาบุคลากร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค5(การเงิน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart-สูงอาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart-วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart-งานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart-งานพัฒนากำลังคน(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย