คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อนามัยวัยเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อนามัยวัยเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันความเสียง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กประถมศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคอ้วนในเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคชิคุนกุนยา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคไข้เลือดออก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกมเป็นสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารข้อมูลบริการสุขภาพช่องปาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการทำPowerpoint ให้ดูน่าสนใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
D.I.Y สูตรเจลล้างมือทำเองที่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย