คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อนามัยวัยเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

DM/KM อนามัยวัยเรียน

สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันความเสียง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กประถมศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคอ้วนในเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคชิคุนกุนยา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรคไข้เลือดออก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกมเป็นสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารข้อมูลบริการสุขภาพช่องปาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการทำPowerpoint ให้ดูน่าสนใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
D.I.Y สูตรเจลล้างมือทำเองที่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย