คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่ม Action Plan 2022 Hpc8.pdf
ขนาดไฟล์ 107.88 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 10.18 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ศอ.8. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.02 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศอ.8.doc
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี 64 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย