คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
รายงานตัวชี้วัด มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 4.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.72 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการปะเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ-ปค4-รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบควบคุมภายใน-แบบ-ปค5-รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน-ศูนย์อนามัยที่-8-อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่-8-อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานติดตามปค5-รอบ-12-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.68 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย