คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5 เดือนหลัง วิเคราะห์สถานการณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 KMLO.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 วิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียน .pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย