คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน/1. Assessment

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว.1.1.3 งานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.2 คู่มือการสรุปสาเหตุการตายของแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.3TimelineการรายงานCE
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด1.1 R 8 way
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 468 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.1 รายงานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาปี63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.1 MCH
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน/2. Advocacy & Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Asessment)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
เสาวคนธ์ ส่งบทคัดย่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิเชษฐ์ ความรู้เกี่ยวกับ A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูไมยะ การวิเคราะห์GAPข้อมูลและความรู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว1.3.1รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.3.2รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว1.3.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความรู้
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน/3. Management & Governance

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
โฆษิต หน้ากากจ่ายไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจอุดรธานี
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจนครพนม
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจหนองคาย
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจหนองบัวลำภู
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจเลย
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจบึงกาฬ
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจสกลนคร
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือโปรแกรม
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน/4. Output ผลผลิตกระบวนการ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 53 รายการ
สศิกร กอวิวัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรม Smart teen mom.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาเรศ ปลื้มสำราญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฮานีฟา นิเด็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัลวานี แวโดยี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รุซนี เจะนิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูรีฮา ระเอะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูรียะห์ สาและบิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฮัสลีนา ยูโซ๊ะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อามีเนาะ กอและ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุวพิชญ์ เยาวพักตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุฟายานี แวหะมะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุดธิดา นิลบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภณิตา ตั้งนภาดล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฟูลยาตี แวยามา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฟาลินดา สาแล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรพิไล เลากาวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผานิต กฤษณพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นูรีฮัน ดิทามาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นุรมะห์ อุเซ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นายูวัล สุดวิไล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรึงใจ สิทธิภูมิบำรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปตก2
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ณัฐสินี ทองเพ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โซเฟีย ปาแน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูไฮสะห์ ดอปอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 504 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซัรวานี แวดาโอะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกษราภรณ์ แก้วเจริญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฮัสลีนา ยูโซ๊ะ KM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุฟายานี บทความภาวะตกเลือดหลังคลอด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุดธิดา นิลบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฟาลินดา ผลกระทบของการตั้งครรภ์วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรพิไล ประเมินผลการตรวจคัดกรองเด็กปฐม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นุรมะห์ อุเซ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสุวพิชญ์ เยาวพักตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 557 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสุรัตนา หะยีปะดอเห็ง ส่งกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาวแวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาวนูรีฮัน ดิทามาท กพร2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาวนิยตา รักษะโบ๊ะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาวนายูวัล เจ๊ะแต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาวซัรวานี แวดาโอะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
น.ส.ฟูลยาตี แวยามา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ณัฐสินี ทองเพ็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โซเฟีย ปาแน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เนาวมาลย์ โฟลิก ช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐิตา พิกุลศรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณิตา ตรวจเลือดคู่สำคัญอย่างไร .pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 484 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กุศลิน วัคซีน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน/5. Outcome ผลผลิตตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
อีสตีน่า อุสนุน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุรัตน์ ศึกษาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิรินาถ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ CFS 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มานะ มาตรการการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R2Rมารีนี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ9ย่างเพื่อสร้างลูก
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infografic
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมMCH board
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายสกลนคร
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายเลย
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมPNC
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายเดือนมีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินการประชุมMCHboardมีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงาน6เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่นเปลี่ยนโลก
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/1. Assessment

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ศิริพรรณ 1.บทความ4D.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 1365 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิสริน_การส่งเสริมโภชนาการ1,000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นัจญ์มะฮ์ศอ.12-ความสำเร็จของระบบบริการคัดก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลตรวจราชการปี2562
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปี2561
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปี2562
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปี2562
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือDSPM
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับมหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต
ขนาดไฟล์ 11.29 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับ-1000-วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 11.29 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/2. Advocacy & Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Asessment)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ลุตฟี_พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเปิดเรียนOnSi.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่-1.2แก้ไขแล้วล่าสุด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 510 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/3. Management & Governance

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
โสภิดา บทเรียนความสำเร็จการส่งเสริมสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูฮานา บทความ จริงหรือไม่ ดื่มนมเปรี้ยวช่วยลดคว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3996 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/4. Output ผลผลิตกระบวนการ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
สศิกร กอวิวัฒนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สศิกร นวัตกรรมพระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมงออน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สศิกร HLอิหม่าม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูไฮลา ความรู้ทางโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซูไฮลา การพัฒนาโปรแกรมป้องกันภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 597 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เฉลิมวุฒิ บทความทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน LTC สูงอาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย/5. Outcome ผลผลิตตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานการประชุมเดือนตุลาคม
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมVDO conference ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัดหนองคาย
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนตุลาคม
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเดือนพย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมค
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนตุลาคม
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมการดำเนินงานกิจกรรมที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการดำเนินงานกิจกรรมที่ 11
ขนาดไฟล์ 16.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลตรวจราชการ6 เดือนแรก 63
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน/เกณฑ์การประเมินรอบที่1 6เดือนแรก (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) /1. Assessment

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 881 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)/1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (Core Function) (5 ตัว)/1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน/เกณฑ์การประเมินรอบที่1 6เดือนแรก (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) /2. Advocacy & Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Asessment)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย