คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนการขออนุมัติเป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow ขออนุมัติเป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
flow-chart-จัดซื้อจัดจ้าง-e-biding.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flow-chart-จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
work-flowการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOPเฉพาะเจาะจงศอ8xlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flow-chart-งานพัสดุแบบใหม่xlsbxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sop-พัสดุdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Checklist-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1. Flow chart งานการเงิน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 745 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Flow chart งานพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Flow chart การบริหารแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Flow chart การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Flow chart การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Flow chart กระบวนการทำงานวัยเรียน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Flow chart งานสารบรรณ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Flow chart งานอนามัยผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Flow chart งานอนามัยวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Flow chart การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. Flow chart การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. Flow chart การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. Flow chart รายงานการตายมารดา
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. Flow chart การติดตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. Flowchart การทำงาน EHA
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. Flowchart การทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย