คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1. Flow chart งานการเงิน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Flow chart งานพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Flow chart การบริหารแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Flow chart การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Flow chart การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Flow chart กระบวนการทำงานวัยเรียน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Flow chart งานสารบรรณ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Flow chart งานอนามัยผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Flow chart งานอนามัยวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Flow chart การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. Flow chart การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. Flow chart การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. Flow chart รายงานการตายมารดา
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. Flow chart การติดตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. Flowchart การทำงาน EHA
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. Flowchart การทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย