คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ภาพข่าวกิจกรรมที่-๑๐-ดำเนินการไปแล้ว7จังหวัด.docx
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญ-ตัวชี้วัด-1.2-ศอ.8 (3).docx
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง-DoH-ตวช-1.2.docx
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ข้อมูลสำคัญ-ตัวชี้วัด-1.2-ศอ.8 (2).docx
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัด-1.4-ศอ.8 (2).docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลสำคัญ-ตัวชี้วัด-1.2-ศอ.8 (1).docx
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัด-1.4-ศอ.8 (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญ-ตัวชี้วัด-1.2-ศอ.8.docx
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัด-1.4-ศอ.8.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
หลักฐานประกอบ.docx
ขนาดไฟล์ 25.01 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์-Gap-Analysis-และ-Key-Factors-ทั้งในเชิงความเสี่ยงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-61.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1-เอกสารหมายเลข-3-แบบฟอร์มการรายงานผล-2562.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564568922_ระดับที่-1.zip
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564568932_ระดับที่-2.zip
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564568948_ระดับที่-3.zip
ขนาดไฟล์ 17.07 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564568989_ระดับที่-4.zip
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระดับ1-ข้อ2 (2).zip
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1-ข้อ2.zip
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ4-5.zip
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1551082667_1คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายฯ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082688_3รายงานการประชุมรบจ1-ครั้งที่-22562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082698_4รายงานการประชุมรบจ1-ครั้งที่-32562 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082707_5รายงานการประชุมรบจ1-ครั้งที่-42562 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082667_1คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051881_รบจ1-มีค62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051889_รบจ1-เมย-62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082698_4รายงานการประชุมรบจ1-ครั้งที่-32562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051922_รบจ1-กค-62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051934_รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย-มีค62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551082707_5รายงานการประชุมรบจ1-ครั้งที่-42562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051962_รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย-มิย62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051969_รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย-กค62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564051987_หน้าเว็ปไซต์อัพโหลตเอกสารการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HLO ตามแนวทาง PMQA

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่-2.5.docx
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-ข้อมูลสถานการณ์-HLO-ของศอ.8.zip
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-ข้อมูลความเห็นต่อการสนับสนุนของผู้นำองค์กร.zip
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-ข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่.zip
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่.zip
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5-กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร.zip
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6-สื่อสุขภาพหรือสื่อองค์กร.zip
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1563967034_เอกสารแนบที่-1-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรรอบร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1563967041_เอกสารแนบที่-2-นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ-ลงนามแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย