คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1-คำสั่งศูนย์อนามัยที่-8-อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-(6-เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-แบบ-ปค4-(6-เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-แบบ-ปค5-(6-เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5-Flow-การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6-Flowการตรวจสอบพัสดุประจำปี-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-Flowchartการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมประจำปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10-แบบติดตาม-ปค5-ปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11-ปค5-รวมปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย