คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
นำข้อมูล ปค 4 ปค 5 วิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กลุ่มสูงอายุ.xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กลุ่มยุทธฯ.xls
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กลุ่ม พว.xls
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค5 ส่วนงานย่อย2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค4 ส่วนงานย่อย2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตามปค5ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
346แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย