คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

สมัครงาน/โอนย้าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร

สมัครงาน/โอนย้าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

สมัครงาน/โอนย้าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักกษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สมัครงาน/โอนย้าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ และมีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

สมัครงาน/โอนย้าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
doc03294420200716092023.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย