คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับฏิบัติการชำนาญการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานทำความสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ-ชำนาญการ)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ-ชำนาญการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 615 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย (ลงนามแล้ว).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 576 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย