คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปง/ชง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับโอนนักจัดการง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 4100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก และพยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก และพยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก จพ.การเงินและบัญชี ปง-ชง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก จพ.การเงินและบัญชี ปง-ชง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเอกสารการขอโอน-ย้าย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
หนังสือขอโอนdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภทวิชาการdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบเกื้อกูลโอน-ย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก จพ.การเงินและบัญชี ปง-ชง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก จพ.การเงินและบัญชี ปง-ชง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก-ชก พยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก-ชก พยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก นักวิชาการสาธารณสุข ปก-ช

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก /พยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก-ชก พยาบาลวิชาชีพ ปก-ชก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง-ชง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก-ชก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง-ชง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย