คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอน-ย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักจัดก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับโอนรับย้ายตำแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนิติกร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 564 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนิติกร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักกษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ และมีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย