คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัคร พนักงานทำความสะอาด ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกายเพือสุขภาพ) และนายช่างเทคนิค

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 797 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกายเพือสุขภาพ) และนายช่างเทคนิค

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 1622 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง.จ้างเหมา จ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครพรก.ทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 8 อ(1).pdf
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 2249 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขยายเวลารับสมัคร จพ.การเงิน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 419 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัคร จพ.การเงิน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เลื่อนการคัดเลือกรับย้าย รับโอนข้าราชการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับโอนรับย้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย