คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัด 1.5 บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัด 1.5 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส ร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
SOP ระบบประปาหมู่บ้านตาม อปท.เป้าหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP เมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP GHH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP GCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย