คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
09
ธันวาคม
2564
09.12.2564
ศอ.8 นิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลงนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 และได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดหนังสือนิทานป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 สำหรับครูผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยลงพื้นที่ในอำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

คลิปวีดีโอ (COVID-19)
13.09.2563
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง