คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
11
ตุลาคม
2564
11.10.2564
ศอ.8 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVD-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ตลาดปรีชา ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ และศูนย์อาหารยูดี ทาวน์ ฟู้ด เซนต์เตอร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และร่วมมอบชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 ให้กับผู้ประกอบการตลาด แผงลอย ร้านอาหาร จากทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดปรีชา ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ และศูนย์อาหารยูดี ทาวน์ ฟู้ด เซนต์เตอร์ จำนวน 205 คน ทั้งหมด 410 ชุด รวมทั้งสาธิตวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด ตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID 2 plus ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาด ของโรค COVID-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

คลิปวีดีโอ (COVID-19)
13.09.2563
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 10
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง