คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งปีงบประมาณ 2566

คำสั่งปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
329-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน SEhRT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง 24-2566 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
402มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มอำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
317แต่งตั้งรองผอ.และหัวหน้ากลุ่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
348แต่งตั้งคณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
347คณะทำงานITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
344แต่งตั้งคณะการบริหารการเงินการคลัง CFO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
349แต่งตั้งคณะทำงาน กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
354แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน HL.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
358แต่งตั้งคกก.คัดเลือกนวัตกรรมผลงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
357แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรร.กพด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
353คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
350แต่งตั้งคณะกรรมการ กพว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
349แต่งตั้งคณะทำงาน กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
346แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
345แต่งตั้งพนักงานขับรถสำรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
332แต่งตั้งคณะกรรมการที่พักอาศัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
330แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
331แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกควบคุมเงินทดร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
330แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
328แต่งตั้งข้าราชการตรวจสอบการจัดเก็บและน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
327แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
326แต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจสั้งจ่ายเช็คเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
324แต่งตั้งหัวหน้าการเงินและเจ้าหน้าที่กา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
325แต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คเงิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
323แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
322แต่งตั้งผู้เข้าปฏิบัติงานในระบบบริหารก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
320แต่งตั้งผู้สิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและพรห.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
319แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ออกกำลังกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
318แต่งตั้ง กบศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งปีงบประมาณ 2565

คำสั่งปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งตั้งชมรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน SEhRT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
58-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
59-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ออกกำลังกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
496-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารของศูนย์อนามัยที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
464-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
408-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
354-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
299-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.พัฒนาวิชาการ (กพว).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
296-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.บริหารการเงินการคลัง (CFO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
159-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
113-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน RRHL.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 (CHRO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-2565 คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย