คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.2 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ด้านการประเมินความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.6 ด้านข้อมูลวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย