คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
พ.ค.65-โครงการเด็กปฐมวีย 65 ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย. 65-โครงเด็กปฐมวัย 65 (ปรับครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.45 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย. 65-ปรับเลื่อนกิจกรรม wellness plan.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ ศอ.8.rar
ขนาดไฟล์ 171.37 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริหารความเสี่ยง โครงฯ 5 แสนขึ้นไป.zip
ขนาดไฟล์ 15.96 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5 รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP บริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับ โครงการชุมชนเป็นฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับโครง เดอือน พ.โครงการ HRD ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับโครงการสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย