คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
ก.ค. 65- โครงการวัยรุ่น ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.98 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ค. 65- โครงการเด็กวัยเรียน ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.-โครงการพื้นที่เฉพาะ ปรับ ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.-โครงการผู้สูงอายุ ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.-โครงการ กพว.-ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.-โครงการ HRD ปรับครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.-โครงการ HLO ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย.- โครงการพระราชดำริฯสิ่งแวดล้อม ปรับคร.pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-โครงการเด็กปฐมวีย 65 ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย. 65-โครงเด็กปฐมวัย 65 (ปรับครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.45 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย. 65-ปรับเลื่อนกิจกรรม wellness plan.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ ศอ.8.rar
ขนาดไฟล์ 171.37 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริหารความเสี่ยง โครงฯ 5 แสนขึ้นไป.zip
ขนาดไฟล์ 15.96 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5 รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP บริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับ โครงการชุมชนเป็นฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับโครง เดอือน พ.โครงการ HRD ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค.65-ปรับโครงการสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย