คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน GCH 64 เขต ก.พ.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงาน EHA.docx
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรงพยาบาลดำเนินงานตาม GCH.docx
ขนาดไฟล์ 8.64 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง.docx
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย.docx
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย