คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.5 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.5 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.5 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP GCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 538 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP โควิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP อปท.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_KPI-อาหารปลอดภัย 65 (ศอ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงาน EHA.docx
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรงพยาบาลดำเนินงานตาม GCH.docx
ขนาดไฟล์ 8.64 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง.docx
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย.docx
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย