คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.5 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน GCH 64 เขต ก.พ.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงาน EHA.docx
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรงพยาบาลดำเนินงานตาม GCH.docx
ขนาดไฟล์ 8.64 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง.docx
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย.docx
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย