คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานวัยทำงาน 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 6_SOP กระบวนงาน Healthy canteen v2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 5_SOP เมนูชูสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 4_SOP พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.3 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาวไทยแก้มแดง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ H4U 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Web Application BSE_DIGI_291263_3.pdf
ขนาดไฟล์ 4.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้appในสถานประกอบการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินความเสี่ยงวัยทำงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการนำข้อมูลไปใช้สถานการณ์ตามตัวชี้วัด.docx
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวัยทำงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมสรุปผล และวางแผนวัยทำงาน 64.pdf
ขนาดไฟล์ 8.00 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนและกระบวนงานที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการสื่้อสาร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย