คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์ตัวชี้วัด 1.4.pdf
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.Management and Governance.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.Advocacy.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.Assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ การขับเคลื่อน ประเด็นความรู้ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 1550 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.4 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ Long Term Care.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ ทันตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มคู่มือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย