คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.4 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ Long Term Care.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ ทันตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มคู่มือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย