คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)และดิจิทัล (Digital Firm)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)และดิจิทัล (Digital Firm)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.4 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์ตัวชีวัดที่ 2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย