คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานกพร MCH 5 เดือนหลัง ผู้รับบริการ_2565.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน กพร.รอบ 5 เดือนหลังแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.82 MB
ดาวน์โหลด 404 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราฐานการปฏิบัติงานการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราฐานการปฏิบัติงาน การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 839 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงานตัวชี้วัดแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกลุ่มงานพัฒนาอนามัยเเม่เเละเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย (ดวงใจ).pdf
ขนาดไฟล์ 7.76 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.เด็กปฐมวัย (อธิวัฒน์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.60 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.พรบ Code Milk (จิราพร).pdf
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.Community Lab (พูลสินธุ์).pdf
ขนาดไฟล์ 6.08 MB
ดาวน์โหลด 525 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.มหัศจรรย์ 1000 วันแรก (กัญญารัตน์).pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.1 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 11.08 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสรุปการตายของเเม่เเละเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติงานของCPM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ Play worker.pdf
ขนาดไฟล์ 32.52 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 47.47 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็ก(อายุ2-12ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 1693 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร.ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มสตรีเเละเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย