คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
มาตราฐานการปฏิบัติงานการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราฐานการปฏิบัติงาน การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงานตัวชี้วัดแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกลุ่มงานพัฒนาอนามัยเเม่เเละเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย (ดวงใจ).pdf
ขนาดไฟล์ 7.76 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.เด็กปฐมวัย (อธิวัฒน์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.60 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.พรบ Code Milk (จิราพร).pdf
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.Community Lab (พูลสินธุ์).pdf
ขนาดไฟล์ 6.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.มหัศจรรย์ 1000 วันแรก (กัญญารัตน์).pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.1 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดูแลการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 11.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสรุปการตายของเเม่เเละเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติงานของCPM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ Play worker.pdf
ขนาดไฟล์ 32.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 47.47 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็ก(อายุ2-12ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร.ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มสตรีเเละเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย